Aktuálně

SpaPortal 2.0

10.10.2011

Po několika měsících nasazení systému SpaPortal 1.0 (systém pro přímou distribuci lázeňských pobytů) bylo klientem požadováno vytvoření komplexního modulu pro rezervaci pobytů z časového diagramu. Tento modul přináší možnost přehledné rezervace, kdy si uživatel sám může zvolit začátek a konec pobytu.

Modul se skládá ze dvou základních částí, uživatelského rozhraní pro rezervaci a algoritmů pro vyhledávání a zobrazování jednotlivých pobytů. Při návrhu uživatelského rozhraní jsme kladli největší důraz na použitelnost. Uživatel tedy může snadno rezervovat pobyty, bez potřeby studování manuálu aplikace. Algoritmy pro zobrazování a vyhledávání pobytů byly navrženy tak, aby uživatel viděl jen relevantní pobyty (pobyty které by byly duplicitní se nezobrazují) a rezervoval nejvhodnější pobyty (tj. aby samotná rezervace nevytvářela části pobytů, které by nebylo již možné rezervovat).

Ukázka aplikace